Pfaffenhofen, GERMANY

References

  1. Hutzel, Johann Georg