Samotschin Kreis Kolmark Posen, GERMANY

References

  1. Marx, Carl Otto