Adresskalender 1880 Göteborg

Author Original in Swedish

Narrative

Adress-Afdelningen

Gyllenberg, Anna, handelsbiträde, Majornas 5 rote 29, Stigbergsliden.
--- Carl Axel, bokhållare, V. Skansgatan 10.
--- J. C. A., f. d. inspector, Majornas 5 rote 29, Stigbergsliden.

Page 46
http://search.arkivnamnden.org/repository/adresskalender/1880.pdf page 103

These people are: Anna Maria Stålnacke (Tab 9), Carl Axel (Tab 21) , Jakob Carl Adolf (Tab 9)

On page 73 of pdf there is a reference to Aktiebolaget D. Carnegie & C:o 66,000
Listed under Majornas Andre Rote. Under Göteborgs stad och dess förstäder

Felldin, C. W., bokhållare, Drottninggatan 41.
--- L. J., f.. d. ,, 11 roten 13 B., 3 Långgatan.
Page 39
Pdf page 99

These people are: Gylina Maria daughter of Jakob Carl Adolf (Tab 9), her husband Carl Vilhelm Felldin

Löfström, Matilda, enkefru, Badhuset vid Hisingsbron.
--- & C:o. P., firma (J. A. Ziwertz) rak- och frisérsalong, Ö. Hamngatan 44.
(Se annonssid. 197).
--- P. J., slagtare, Ö. Nygatan 13.

Page 83
Pdf page 121

These people are: wig maker Per Löfström and Matilda Malmgren parents of Gerda Paulina Löfström wife of Carl Axel (Tab 21)

Pdf page 255 annonssid. 197:

J. A. ZIWERTZ,
(firma P. Löfström & Co),
Salong för Frisering & Champoing
44 Östra Hamngatan 44.

Emrttager beställningar å alla slags Härarbeten;
Försäljer Pariserartiklar för Toiletten & Lavoiren, äfven-
Som det för hårets bevarande och förskönande, mest er-
Kända Vegetabiliska Extraktet, som säljes under namn af
Ziwertz Extrait Vegetal.
Frisér-salong för Damer:
49 Drottninggatan 49.

References

  1. Gyllenberg, Jakob Karl Adolf
  1. Malmgren, Matilda
  1. Stalnacke, Anna Maria (Adamsdotter)
  1. Löfström, Per
 1. pdf page 99
  1. Felldin, Carl Vilhelm