קול קורא

אנו מאמינים שיש משיח לישראל ושהוא אכן יתקן את העולם.
אבל אלהים אמר שהמשיח לא יתחיל בתיקון העולם, אלא בתיקון האדם.
כי הבעיה הגדולה היא אנחנו, בני האדם.

סרנו מדרכי אלהים. הבאנו את הרשע ואת המלחמה. קלקלנו את העולם.
כל אחד מאיתנו תורם את חלקו בכל חטא קטן: שקר לבן, אנוכיות, חמדנות, הדאגה ל"מספר אחד".
כל זה מצטבר והופך את העולם למושחת.

אך המשיח כבר בא ודחינו אותו.
הוא בא לפתור את הבעיה הבסיסית: הניכור מאלהים.
והוא נצלב כקרבן כדי לכפר על חטאינו
וקם לתחייה.

מה עלינו לעשות?
לפנות לאלהים ולבקש ממנו סליחת החטאים בזכות ישוע המשיח.

דוד המלך התפלל:
"חנני אלהים כחסדך
כרוב רחמיך מחה פשעי הרבה
כבסני מעווני ומחטאתי טהרני…
לב טהור ברא לי אלהים
ורוח נכון חדש בקרבי"


והבטיח אלהים, דרך הנביא ירמיהו:
"כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד".
(ירמיהו לא, לד)‏